Vi tilbyr

• Ergonomikartlegginger
• Risikovurdering
• Undervisning
• Delta i prosjektarbeid
• Planlegging av nybygg og rehabiltering av bygg
• Belysning
• Faglig bistand i utvikling av spesielle arbeidsplasser

Hva er ergonomi?

Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning.

Vi i Ergonomene hjelper til med tilpasse arbeidshverdagen til onshore- og offshoreansatte, slik at feilbelastninger og overbelastninger unngås - og du som arbeidsgiver følger alle nødvendige HMS-regler.

Vår erfaring

Selskapets ansatte har jobbet for både operatørselskaper og riggselskaper, samt andre selskaper innenfor alle typer virksomhet. Lindis Knudsen Haaland er fysioterapeut med erfaring som ergonom, og hun har også arbeid med oppdatering av WEAC offshore. Reidun Larsen er fysioterapeut, og godkjent som spesialist i Helse og Arbeidsmiljø, MNFF, med 30 års allsidig erfaring som ergonom. Les mer om vår erfaring på om oss